Samlı Solar Enerji

Devlet Garantisi ve Teşvikler

Ülkemizde devletin yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına ilişkin çeşitli destekler bulunmaktadır. Bunların en önemlisi 5346 sayılı 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun olup özellikle tarımsal uygulamalarda kullanılmak üzere teşviklerde sunulmaktadır.

1. ENERJİ BAKANLIĞI

2005 yılında Türkiye Cumhuriyeti devleti'nin çıkarmış olduğu 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunu vasıtasıyla, elektrik üretip devlete satmak isteyen yatırımcılara 10 yllık alım garantisi sunulmuştur. 

Devletin açıkladığı satın alma rakamlarına göre FVGÇ(Fotovoltaik güç sistemleri)'den elde edilen elektriğin satın alma fiyat 13 $cent/kwh olarak belirlenmiştir. 

Şekil 1 - Enerji satın alma cetveli.

Çıkan 5346 sayılı yasada alım fiyatlarının yanı sıra "yerli malı ürün kullanıldığında ortaya çıkacak" ek destekler de belirlenmiştir. Buna göre çelik konstrüksiyon, paneller, invertörler, kablolar ve diğer ürün ve hizmetlerin yerli ürün olması halinde matematiksel olarak devletin açıkladığı rakam 29 $cent/kwh olmaktadır. fakat günümüz şartlarında ülkemizde bazı ürünlerin üretimi gerçekleşmediğinden dolayı, en iyi ihtimalle bu rakam 20 $cent/kwh civarında kalmaktadır. 

 

Şekil 2 - Yerli ürün kullanımda eklenecek olan fiyatlar

2. TARIM BAKANLIĞI 

2014 yılında Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı KKYDP Hibe Programı çerçevesinde başvuru tarihleri belirterek, tarım ve hayvancılıkla uğraşan yatırımcıların yenilenebilir enerji sistemlerini kullanmaları yönünde %50 hibe vereceğini bildirmiştir.

En fazla 1.000.000 TL lik yatırımlara verilecek olan olan hibe desteğine tarım ve hayvancılıkla uğraşan yatırımcılar en son 24 Aralık 2014 tarhinde mesai bitimi sonunda kadar başvurularını yapabilecekler. 

KYDP  Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi (Tebliğ No: 2014/43)

3. TURSEFF KREDİSİ

Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman programı Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının bir parçası olan Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı'nın Türkiye' de faaliyet gösteren birimidir.

Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı ( TurSEFF ), AİKB ‘nin özel sektörde KOBİ ölçeğindeki şirketlere, uygun bulunan enerji verimliliği (“EE”) ve küçük ölçekli yenilenebilir enerji (”RE”) yatırımlarının finanse edilebilmesi için katılımcı bankalar kanalıyla sağladığı 265 milyon USD tutarındaki kredi paketidir.

Belirli bir  ölçüde enerji verimliliği sağlayan projeleri bulunan müşterilere 5 milyon EURO’ya kadar TurSEFF finansmanı sağlanabilmektedir. Müşteriler finansal olarak krediye uygun olmalı , katılımcı bankaların kredi kriterlerini karşılamalı ve Katılımcı Bankaların kredi onay süreçlerine uygun olarak kredilendirilebilmelidir.

Kimler TurSEFF kredisi başvurusu için uygundur?

 • Özel şirketler, firmalar, is yerleri ve Türk kanunları çerçevesinde kurulmuş ve Türkiye’de faaliyet gösteren tek malik ya da diğer özel yasal oluşumlar

 • Özel mülkiyet ve idare altında bulunan ve geri dönüsü olmayan özelleştirmenin son aşamasındaki firmalar,

 • Şirketin tam zamanlı yönetim kadrosu da dâhil olmak üzere iki yüz kırk dokuzdan (249) fazla sayıda tam zamanlı çalışanı olmayan ve azami yıllık cirosu 50 milyonun EUR olup azami yıllık bilanço toplamı 43 milyon EUR’yu geçmeyen ve 6 Mayıs 2003 (OJ L 124, 20 Mayıs 2003, s. 36) tarihli Komisyon Tavsiyesine uygun olarak KOBI tanımına uygun borç alan taraflar,

 • Enerji Hizmet Firmaları (ESCO); (Satıcı Firma ve Bayileri ( ciro, aktif toplamı ve çalışan sayısı kriterleri SME kriterlerinden daha büyük olabilir)

 • Katılımcı bankaların kredi kriterleri karşılayan nitelikteki kurum ve kuruluşlar.

 

Kimler TurSEFF kredisi başvurusu için uygun değildir?

 • Ülke ya da ülke içinde diğer siyasi, hükümete ait ya da idari kurum, kuruluş ya da birim altında çoğunluk yönetimi ve denetimi altındaki firmalar,

 • Tütün ürünleri, sert likör, alkol (bira sanayi, şarap üretimi ve düşük/orta düzey alkol içerikli içki üreten firmalar hariç) üretiminde yer alan ve kumar, silahlanma ya da EBRD Çevresel Harici ve İntikal Listesinde yer alan diğer faaliyetlerde bulunan firmalar

 • Yolcu taşıyan motorlu araçların satın alınması, kiralanması

 • TurSEFF kredileri borç alan tarafın mevcut borcunun yeniden finanse edilmesi için kullanılamaz

 • İşletme maliyetleri;

 • Verimli, güvenli ve güvenilir projelerin desteklenmesi için ikinci el ekipmanların TurSEFF altında finanse edilmesi uygun değildir.

 

TurSEFF portföyünde bulunan kredi tipleri ve azami kullandırım miktarları

 

TurSEFF programına dahil edilemeyen projeler

Aşağıdaki yatırımlar TurSEFF finansmanından yararlanamazlar:

 • Önceki borçlara yönelik refinansmanlar;
 • Ulaşım için kullanılacak biyo-yakıt destekleyecek projeler;
 • Mevcut yönetmeliklere uyum için yapılan yatırımlarda kullanılamaz (örneğin yeni binalarda yalıtım)
 • Yeni binalarda yapılacak yatırımlar;
 • Kısa ve orta vadede satış ile kar etme amacı ile yapılan gayri menkul yatırımları
 • İkinci el ekipmanların satın alımı.
 • Aşağıdaki harcamalar yatırım maliyeti olarak finanse edilmez:
  • Arazi veya binaların satıl alınması veya kiralanması;
  • İşletme maliyetleri;
  • Yatırımın uygulanmasında integral bir parça teşkil etmeyen işletme yatırım ihtiyaçları;
  • Yolcu taşıyan motorlu taşıtların satın alımı veya kiralanması.

 

Uygun enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji projeleri nelerdir?

Finanse edilebilir yenilenebilir enerji yatırımları:

 • Nehir tipi hidroelektrik santalleri;

 • Rüzgar türbinleri;

 • Isı, elektrik ve/veya yakıt üretimi için biyokütle ve biyogaz sistemleri;

 • Elektrik, sıcak su üretimi ve/veya ısınma/soğutma/kurutma için kurulan güneş enerjisi sistemleri

 • Jeotermal güç ve/veya ısı santralleri;

Daha detaylı bilgi almak için http://www.turseff.org/ adresini inceleyebilirsiniz.